Alap esetben, -és sokan csak ezt tudjuk-, illetékmentesség van ajándékozás, öröklés esetében egyenesági rokonság esetében.

Egyenesági rokonok a felmenők, azaz szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve lemenők azaz gyerek, unoka, dédunoka, és ide sorolandó az örökbefogadás révén létrejött rokoni kapcsolat is.

A testvérek nem egyenesági rokonok, ezért 2020. nyaráig ezekben az esetekben 18% illetéket kellett megfizetni a szerzett ajándék tiszta értéke után, illetve ingatlan vagyoni érték jog szerzése esetében pedig 9% volt az illeték mértéke.

2020. július 8-tól az 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Illetéktörvény, azaz Itv) 17. § (1) bekezdés w) pontja szerint a testvéreket is megilleti az illetékmentesség. Testvér a vérszerinti testvéren kívül, a féltestvér (egyik szülő azonos), illetve az örögbefogadáson alapuló testvéri kapcsolat is.