ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az ZséZsé Adótanoda adótanácsadó és adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ZséZsé Adótanoda Kft) által üzemeltetett https://adotanoda.hu/, https://ado-tanoda.hu/ , és a https://tanfolyam.adotanoda.hu/https://tanfolyam.zsezseadotanodakft.hu/  domain neveken elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő online marketing videós információs tartalmaira (a ZséZsé Adótanoda Kft tanfolyama, mint tartalomszolgáltatás) (a továbbiakban: „ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modul(ok)”) vonatkozó felhasználási engedély biztosítására létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modult vásárló felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a ZséZsé Adótanoda Kft és Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A jelen ÁSZF szerinti megrendelés alapján létrejött szerződés alapján a Felhasználó a jelen ÁSZF szerinti felhasználási engedélyt szerez a ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modul ÁSZF szerint elérhetővé tett műpéldányának használatára. A jelen ÁSZF és a megrendelés tekintetében ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulnak a konkrétan elérhetővé tett műpéldány tekintendő.

A ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok megrendelésével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulokat nem rendelheti meg és nem használhatja.

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Az eladó a Weboldalon elérhető valamennyi ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modul esetében a ZséZsé Adótanoda Kft. A ZséZsé Adótanoda Kft adatai:

Székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4. A.ép. fszt. 7..

E-mail cím: adotanoda@adotanoda.hu

Adószám: 32255247-1-42

Cégjegyzékszám: 01-09-414515

 

1.2. A jelen ÁSZF az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok felhasználásának engedélyezésével kapcsolatban teljeskörűen szabályozza a ZséZsé Adótanoda Kft és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

1.3. A ZséZsé Adótanoda Kft kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a ZséZsé Adótanoda Kft és a Felhasználó között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4. Az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok Weboldalon történő megvásárlása elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.5. A Felek között az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok felhasználásának engedélyezésére irányuló szerződés a megrendelés ZséZsé Adótanoda Kft általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a 2 elektronikusan elmentett megrendelési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a ZséZsé Adótanoda Kft a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6. A megrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A ZséZsé Adótanoda Kft kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A leadott rendelést érintő adatok módosítására az adotanoda@adotanoda.hu e-mail címen van lehetőség.

1.7. Nincs olyan magatartási kódex, amely a ZséZsé Adótanoda Kft szolgáltatásaira vonatkozna.

 

 1. Megrendelés

2.1. A Felhasználó a Weboldalon megvásárolható, különböző témájú ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulokkal kapcsolatos részletes információkat az adott ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulra vonatkozó aloldalon érheti el. A Felhasználónak ugyanitt lehetősége van bepillantani az adott ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok részleteibe is. Amennyiben bármely ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modul tekintetében akár annak használatával vagy használhatóságával kapcsolatban a Felhasználónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az adotanoda@adotanoda.hu e-mail címen.

2.2. Az egyes ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulokra vonatozóan feltüntetett ár az adott ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modul díja (az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modul felhasználási engedélyéhez kapcsolódó, általános forgalmi adót tartalmazó bruttó díja a zárójelben kerül feltüntetésre).

2.3. A megrendelhető ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok árának változtatásának a jogát a ZséZsé Adótanoda Kft fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek díját kedvezőtlenül nem befolyásolja, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon a ZséZsé Adótanoda Kft minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a ZséZsé Adótanoda Kft nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A Weboldalon keresztül leadott megrendelést a ZséZsé Adótanoda Kft csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a „Megrendelés” menüpontja alatt található Megrendelőlapon a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A ZséZsé Adótanoda Kft-t a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. A ZséZsé Adótanoda Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

2.7. A megrendelés menete A Felhasználó a Weboldal „Megrendelés” menüpontja alatt található Megrendelőlap kitöltésével rendelheti meg az általa kiválasztott ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modul(oka)t. A Megrendelőlap kitöltésekor a Felhasználónak ki kell választania a megvásárolni kívánt ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modul(oka)t és meg kell adnia következő adatait:

 • teljes név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • számlázási név,
 • számlázási cím.

A ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok hozzáférési időtartama, minimálisan 3 hónap időtartamra szól.

A Felhasználó a „Megrendelés” gombra kattintással küldheti el a megrendelését. A Felhasználó a megrendelés leadásával elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Megrendelés” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet a Felhasználó számára.

A ZséZsé Adótanoda Kft a megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a megrendelés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Felhasználó bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a ZséZsé Adótanoda Kft felé az adotanoda@adotanoda.hu e-mail címen. A Felhasználónak a megrendelt ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modul(ok) vételárát a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással vagy bankkártyás fizetéssel. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a megrendelés és nem köteles a termék átvételére.

 

 1. Fizetési feltételek

A Felhasználó a felhasználási engedélyért fizetendő díjat a ZséZsé Adótanoda Kft megrendelést visszaigazoló emailben írt bankszámlaszámára (10700196-74652833-51100005) történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 3 (három) banki napon belül vagy megrendeléskor bankkártyás fizetési módot választva azonnali online bankkártyás tranzakcióval is kiegyenlítheti. Az online kártyás fizetés az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay, valamint a CIB Bank bankkártya fizetési rendszerben történik.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a ZséZsé Adótanoda Kft. (1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4. A. ép. fszt.7.) adatkezelő által a ZséZsé Adótanoda Kft felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., valamint a CIB Bank, mint adatfeldolgozók részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Név,
 • E-mail cím,
 • Telefonszám,
 • Számlázási név,
 • Számlázási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

A díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor annak összege a ZséZsé Adótanoda Kft bankszámlájára megérkezik. A díjról kiállított eredeti számlát alap esetben a ZséZsé Adótanoda Kft e-mailen, vagy külön kérésre postai úton juttatja el a Felhasználó részére az általa a Megrendelőlap kitöltésekor megadott megfelelő elérhetőségre.

 

 1. Szállítási feltételek

4.1. A megrendelt ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modult a ZséZsé Adótanoda Kft a vonatkozó díj megfizetését követően haladéktalanul hozzáférhetővé teszi a Felhasználó számára a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján. A ZséZsé Adótanoda Kft az e-mailben hozzáférési linket küld a Felhasználó részére, amelyre kattintva a Felhasználó beléphet a zárt felületre, amely szintén az e-mailben található felhasználó név és jelszó segítségével hozzáférhető. A ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modul használatához szükséges szélessávú internet kapcsolatra és internetezésre, böngészésre és videó nézésre alkalmas eszköz és szoftver meglétéről a Felhasználónak kell gondoskodnia.

4.2. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a teljesítés 4.1 pontban rögzített módon való megtörténtét, már magával az átutalás vagy az online bankkártyás tranzakció teljesítésével beleegyezik a teljesítés megkezdésébe.

4.3. A díjról kiállított eredeti számlát alap esetben a ZséZsé Adótanoda Kft e-mailen, vagy külön kérésre postai úton juttatja el a Felhasználó részére az általa a Megrendelőlap kitöltésekor megadott megfelelő elérhetőségre.

4.4. A megrendelésnél rögzített hozzáférési időtartam lejárta után a Felhasználó hozzáférése az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulokhoz automatikusan megszűnik, így a későbbiekben az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulokhoz nem fér hozzá.

 

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

5.1. Kellékszavatosság

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok hozzáférési tartalomszolgáltatása kapcsán a hibás teljesítés fogalmilag kizárt, amennyiben a hozzáférést a ZséZsé Adótanoda Kft megadja az adott ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulhoz, azt a Felhasználó használhatja. A Polgári Törvénykönyv alapján fennálló kellékszavatossági igények teljesítése tehát lehetetlen.

5.2. Termékszavatosság

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a termékszavatosság jogával a ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok esetében szintén nem tudnak élni, mivel az ingó dolog hibája esetén érvényesíthető kizárólag, nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatása esetén nincsen ilyen lehetőség.

Amennyiben még bármilyen hiba fordulna elő, a Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 1 hónapon belül közölni a ZséZsé Adótanoda Kft-vel. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogaidat már nem érvényesítheted. Nem minősül a ZséZsé Adótanoda Kft hibájának azon eset, amikor az internet szolgáltatás bármilyen hiányossága miatt nem hozzáférhetőek a megvásárolt ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok.

5.3. Elégedettségi garancia vállalása

A ZséZsé Adótanoda Kft a megvásárolt ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok tekintetében 100%-os elégedettségi garanciát vállal. Az elégedettségi garancia keretében a Felhasználó jogosult az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok részére történő hozzáférhetővé tételétől (azaz az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modul hozzáférésének ZséZsé Adótanoda Kft általi megküldésétől) számított 3 napon belül a teljes díj visszaigénylésére, amennyiben nem találta hasznosnak az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulokat vagy egyébként elégedetlen a termékkel. A Felhasználó erre irányuló igényét postai úton jelezheti a 1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4. A.ép. fszt.7.. címre vagy elektronikus úton az adotanoda@adotanoda.hu  címre küldött levélben.

A ZséZsé Adótanoda Kft a következő feltételekkel téríti vissza a termék árát:

 • Garanciális visszatérítésre csak az a Felhasználó jogosult, aki a díjat a megrendelést követően a megadott fizetési határidőn belül kiegyenlítette.
 • A garanciális árvisszatérítésre vonatkozó kérést az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok hozzáférésének kezdetétől 3 napon belül írásban, postai úton vagy elektronikus úton az adotanoda@adotanoda.hu címre küldött levélben jelezni kell.
 • A Felhasználónak az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulokhoz való hozzáférését a garancia igény jelzését követően a ZséZsé Adótanoda Kft haladéktalanul visszavonja.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a ZséZsé Adótanoda Kft, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A jelen pont szerinti jótállási igény érvényesítése esetén ezzel párhuzamosan kellékszavatossági, illetve termékszavatossági igény nem érvényesíthető.

 

 1. Elállási jog

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a Korm.rend. 29. §-a alapján az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok esetében nem illeti meg elállási jog a Felhasználókat, tekintettel arra, hogy az adott ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modul nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek, melyek esetén amint a Felhasználó beleegyezésével megkezdődik teljesítés – amelyhez a Felhasználó a 4. pontban foglaltak alapján a belegyezését a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten megadta -, az Ektv. 20. §-a szerinti elállási jog elveszik.

 

 1. Adatvédelem

A ZséZsé Adótanoda Kft a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A ZséZsé Adótanoda Kft részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. Felhasználó a megrendeléssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

 

 1. Szerzői jog

8.1. Az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok és azok minden egyes összetevője szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a ZséZsé Adótanoda Kft. A ZséZsé Adótanoda Kft a ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok bármilyen módszerrel, technikával történő letöltésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított időben korlátozott felhasználási engedélyen kívül a ZséZsé Adótanoda Kft minden, a ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulokhoz fűződő jogot fenntart. Az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok díja 80%-ban jogdíjat tartalmaz.

8.2. A ZséZsé Adótanoda Kft nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Felhasználónak, hogy a megvásárolt ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulokat a Felhasználó nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Felhasználót a jelen ÁSZF alapján jogokat másra átruházni.

8.3. A megvásárolt ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A ZséZsé Adótanoda Kft a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt és a Felhasználó ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulokhoz való hozzáférését visszavonhatja, amennyiben a Felhasználó a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ilyen esetben a ZséZsé Adótanoda Kft az ZSÉZSÉ ADÓTANODA KFT TANFOLYAMA modulok díját nem téríti vissza.

 

 1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

9.1. A Felhasználó a Weboldallal, a Weboldalon elérhető termékekkel, leadott megrendeléseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a ZséZsé Adótanoda Kft ügyfélszolgálatához fordulhat az adotanoda@adotanoda.hu email címen.

9.2. A Felhasználónak a ZséZsé Adótanoda Kft által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az adotanoda@adotanoda.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Felhasználó által megadott elérhetőségen a Felhasználót írásban értesítjük az eredményről.

9.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a ZséZsé Adótanoda Kft-vel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a ZséZsé Adótanoda Kft székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu − Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 1. Egyebek

10.1. A ZséZsé Adótanoda Kft megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A ZséZsé Adótanoda Kft a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. A ZséZsé Adótanoda Kft nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.3. A ZséZsé Adótanoda Kft a megrendelés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére. A ZséZsé Adótanoda Kft nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Ha bármely működési hiba miatt a megrendelés nem érkezett be.
 • A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

10.4. A Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

10.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A ZséZsé Adótanoda Kft bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

10.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

 

Budapest, 2024. március 14.

 

ZséZsé Adótanoda adótanácsadó és adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság